Củi trấu, củi mùn cưa, dăm bào

Bánh mùn cưa
Bánh mùn cưa
Củi trấu băm
Củi trấu băm
Củi trấu viên
Củi trấu viên
Củi trấu
Củi trấu
Dăm bào
Dăm bào
Củi trấu thanh
Củi trấu thanh